Ana Sayfa » Risale-i Nur Külliyatı » Lem'alar » Sayfa 11

Site Haritası  

Risale-i Nur Külliyatı

 İpucu: Enstitü Sayfalarının eski sayılarına "Enstitü Sayfası Arşivi" bölümümüzden ulaşabilirsiniz.

Lem'alar, Sayfa 11

Bu Sayfayı 'Sayfalarım'a Ekle
Otuz Birinci Mektubun birinci kısmı, her zaman, hususan mağrib ve işâ ortasında otuzüçer defa okunması çok faziletli bulunan mezkûr kelimât-ı mübarekenin herbirinin çok envârından birer nurunu gösterecek altı Lem’adır.

BİRİNCİ LEM’A

HAZRET-İ YUNUS ibni Mettâ Alâ Nebiyyinâ ve Aleyhissalâtü Vesselâmın münâcâtı, en azîm bir münâcattır ve en mühim bir vesile-i icabe-i duadır.
Hazret-i Yunus Aleyhisselâmın kıssa-i meşhuresinin hülâsası:
Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağdağalı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette,

Karanlıklar içinde niyaz etti: ’Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. (Enbiyâ Sûresi: 87.)
Rabbine şöyle niyaz etmişti: ’Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin. (Enbiyâ Sûresi: 83.)
Eğer senden yüz çevirecek olurlarsa de ki: Allah bana yeter. Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ben Ona tevekkül ettim. Yüce Arşın Rabbi de Odur. (Tevbe Sûresi: 129.)
Allah bana yeter; O ne güzel vekildir. (Âl-i İmrân Sûresi: 173.)
Havl ve kuvvet, ancak herşeyden yüce ve nihayetsiz azamet sahibi olan Allah’a aittir. Bâkî kalan ancak sensin, ey Bâkî.
[Kur’ân] iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir şifadır. (Fussılet Sûresi: 44.)


 « Önceki Sayfa

Sonraki Sayfa »

 « Önceki Sayfa

Sonraki Sayfa » 


Sayfaya Git

Son Okunan Sayfalar

Sayfalarım

Sayfa Yok.

Yazıcıya Gönder

İlk

Son


Yardım